Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017 richt zich op jongeren in kwetsbare posities 21 december 2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Persbericht – 9 december 2016

Ruim 1.700 jongeren vonden in de afgelopen twee jaar een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht. In 2017 gaan de gemeenten hiermee door. Het is tot en met 1 januari mogelijk om binnen het Actieplan Jeugdwerkloosheid subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op jongeren in kwetsbare posities. Daarvoor is in 2017 in totaal 220.000 euro subsidie voor beschikbaar.

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt nog één jaar voortgezet. Anders dan voorgaande jaren is het Actieplan in 2017 vooral gericht op jongeren in kwetsbare posities. Dat zijn jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht die werkloos zijn, werkloos dreigen te raken of op school dreigen uit te vallen. De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een baan, stage of leerwerkplek voor deze jongeren. Daarbij geldt dat alleen projecten die succesvol zijn gebleken in aanmerking komen voor subsidie.

In het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017 zijn inhoudelijke speerpunten: 1. jongeren startklaar maken voor de arbeidsmarkt, 2. jongeren matchen op werk en/of opleiding en 3. nazorg om te voorkomen dat jongeren na plaatsing op werk weer uitvallen.

Aanvragen subsidie
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot en met 1 januari 2017 een aanvraag voor subsidie indienen voor activiteiten die worden uitgevoerd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018. De aanvraag moet bestaan uit een activiteitenplan en gespecificeerde begroting en kan worden ingediend via het subsidieaanvraagformulier. Na 1 januari 2017 worden alle subsidieaanvragen beoordeeld door een werkgroep waarin het UWV en de gemeenten uit de arbeidsmarktregio zijn vertegenwoordigd.

wgsp-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten