WW daalt verder in regio’s Amersfoort en Midden-Utrecht 18 mei 2017

Aantal lopende WW-uitkeringen met 2,0% gedaald ten opzichte van eind maart 2017

 

Bron: Persbericht UWV 

Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden-Utrecht uitgekomen op 24.881. Dat betekent een daling van 2,0% ten opzichte van eind maart 2017. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in deze periode met 3,2%. Vooral de sector uitzendbedrijven droeg bij aan deze daling. Na de crisis in 2008 is het percentage middelbaar opgeleiden dat werk verricht op basisniveau gestegen. In de Utrechtse regio’s is dit percentage na een daling in 2014 en 2015 in 2016 stabiel gebleven (31%).

Sterkste daling bouwnijverheid

Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt eind april 2017 voor de regio Amersfoort 7.153 en voor de regio Midden-Utrecht 17.728 uitkeringen. Dit zijn respectievelijk 183 (-2,5%) en 334

(-1,8%) WW-uitkeringen minder dan een maand eer­der. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de dalingen van het aantal WW-uitkeringen voor de regio Amersfoort en Midden-Utrecht respectievelijk 8,5% en 9,3%. Landelijk daalde het aantal lopende WW-uitkeringen in deze periode met 12,8%. De afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden was het sterkst in de bouwnijverheid. In april werden in de regio Amersfoort en Midden Utrecht respectievelijk -34,7% en -32,4% minder uitkeringen in deze sector verstrekt dan een jaar eerder. De afname is toe te schrijven aan het herstel van de werkgelegenheid in de bouw door de aantrekkende economie.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroeps­bevol­king, komt eind april uit op 4,1% voor de regio Amers­foort en 3,8% voor de regio Midden-Utrecht. Voor geheel Nederland geldt een veel hoger WW-percen­tage van 4,5%. In april 2017 nam in de Utrechtse regio’s het aantal lopende uitkeringen vanuit de sector uitzendbedrijven het sterkst af. De toename van het aantal WW-uitkeringen was in april het grootst vanuit de werk en (re-)integratiebranche. De ontwikkeling van het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio’s Amersfoort en Midden-Utrecht is in onderstaande grafiek weergegeven.

Minder dan de helft van laagopgeleiden heeft betaald werk

In de regio’s Amersfoort en Midden-Utrecht verrichtten respectievelijk zo’n 13.000 en 30.000 inwoners in 2016 werk op basisniveau. Dit zijn eenvoudige en routinematige werkzaamheden. Het grootste deel van dit werk wordt ingevuld door laagopgeleiden. Deze groep is vooral werkzaam in de bouw, handel, horeca, zorg & welzijn en zakelijke dienstverlening.

51% van het werk op basisniveau wordt in Amserfoort en Midden-Utrecht ingevuld door jongeren tot 25 jaar. Veel  van deze werkende jongeren zijn nog onderwijsvolgend. In april 2017 hebben jongeren tot 25 jaar in Amersfoort en Utrecht met 6% een beperkt aandeel in het aantal lopende WW-uitkeringen op basisniveau. In totaal verstrekte UWV in deze regio’s 1.500 WW-uitkeringen aan mensen die op dit niveau werk zoeken. De meesten van hen zoeken werk als hulpkracht bouw & industrie, administratieve kracht, schoonmaker of als lader & losser.

Na de crisis in 2008 is het percentage middelbaar opgeleiden dat werk verricht op basisniveau gestegen. In de Utrechtse regio’s is dit percentage na een daling in 2014 en 2015 in 2016 stabiel gebleven (31%). Als er minder vacatures zijn, zoeken mensen óók op lagere functieniveaus naar werk. Laagopgeleide werkzoekenden ervaren daardoor concurrentie op de arbeidsmarkt. Op dit moment is minder dan de helft van de laagopgeleide bevolking van 15 tot 75 jaar aan het werk. Bij middelbaar- en hoger opgeleiden is het aandeel werkenden aanzienlijk groter. Het blijft een uitdaging om de arbeidsdeelname van laagopgeleiden te verhogen. Mogelijk daalt het aantal middelbaar opgeleiden met een baan op basisniveau de komende jaren weer door de aantrekkende economie.


Bijlage: Nieuwsflits Utrecht (343 KB pdf)


 

 

wgsp-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten