PARTNERS & SAMENWERKING

WGSP Lekstroom werkt onder meer samen met collega werkgeversservicepunten in de regio Midden-Utrecht, gemeenten, sociale partners, het UWV, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en werkgevers. 

Door deze samenwerking kunnen onze accountmanagers putten uit een enorm netwerk en zijn zij in staat u steeds de beste kandidaten voor uw vacatures aan te bieden.

Daarnaast adviseren wij u graag over de (financiële) mogelijkheden die er zijn om een van onze werkzoekenden in dienst te nemen. Zo proberen wij samen met onze partners, de kansen op de arbeidsmarkt voor onze werkzoekenden te optimaliseren.

Vertegenwoordiging in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Het WGSP vertegenwoordigt Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) op het gebied van werkgeversbenadering in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Zo zijn wij aangesloten bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid en Alleen Talent Telt, het platform voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking.

Over het Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid  is een regionale samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de regio Midden-Utrecht. Samen blijven we ons inzetten om jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek te helpen. Want het werk is nog niet klaar. Er zitten nog altijd 1500 jongeren in de bijstand en 3000 jongeren staan ingeschreven als werkzoekend.

Speerpunten
Samen zetten we in op de volgende speerpunten:
1. Jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt;
2. Jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met een opleiding;
3. Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt.

 

Voor welke werkgevers vonden wij al een goede match met hun vacature?

Onder andere:

- Kruidvat
- Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN)
- Saturn
- Merwestein