Belangrijke wet- en regelgeving voor u als werkgever

Het Werkgeversservicepunt Lekstroom is meer dan werving en selectie. U vindt  hier informatie over wet- en regelgeving op het gebied van personele zaken. 

De Participatiewet

De Participatiewet vraagt onder andere dat u, werkgever, banen beschikbaar stelt voor mensen met een arbeidsbeperking. De wet stelt ons in staat om u financieel tegemoet te komen, als dat nodig is.

Social Return on Investment (SROI)

Het Werkgeversservicepunt (WGSP) Lekstroom hanteert de zogenoemde bouwblokkenmethode. De insteek van deze methode is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden. Veel meer willen wij vanuit een creatieve dialoog met u, kijken hoe Social Return het beste kan worden ingevuld in uw organisatie.